Värmevarning från SMHI – var uppmärksam på tecken på uttorkning

SMHI går nu ut och varnar för höga temperaturer, det som i dagligt tal kallas värmeböljor.

Värmevarning, se mer
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Hitta rätt i vården