AER Spring bureau

Publicerad 3 mars 2015

Stäng

Kontakt

Birgitta Sacrédeus (KD)

Oppositionsråd Landstinget Dalarna

070-75 33 447 Skicka epost

Nils-Åke Norman

AER samordnare

0251-311 50 Skicka epost

Xuefei Yang

Internationell sekreterare, Landstinget Dalarna

023-49 00 78 Skicka epost

Nu kommer ut AER Spring Bureaus datum och lokal.

Committee 1 plenary & Bureau meeting, 21-23 April 2015, Strasbourg

General programme of events

eller besöker AERs hemsida: http://www.aer.eu/en/events/governing-bodies/2015/aer-spring-bureau-meeting.html