AER Sverige möte 5 november 2013

Publicerad 10 oktober 2013

Stäng

Kontakt

Birgitta Sacrédeus (KD)

Oppositionsråd Landstinget Dalarna

070-75 33 447 Skicka epost

Nils-Åke Norman

AER samordnare

0251-311 50 Skicka epost

Xuefei Yang

Internationell sekreterare, Landstinget Dalarna

023-49 00 78 Skicka epost

Nästa AER Sverige möte kommer att äga rum den 5:e november 2013 på Dalarnas Hus, Stockholm (Vasagatan 46, 111 20 Stockholm). Dagordning finns här.

Birgitta Sacrédeus med Alf Österdahl, chef för internationella verksamheten Jönköping som föredrar hur engagemang i AER skapar ett mervärde i det egna lanstinget/regionen Birgitta Sacrédeus, ordförande AER Sverige med Gabriel Werner, handläggare på SKL:s internationella avdelning informerade om vad är på gång på lokal och regional nivå i ett EU-perspektiv

Bild 1: Brgitta Sacrédeus med Alf Österdahl, chef för internationella verksamheten Jönköping som föredrar hur engagemang i AER skapar ett mervärde i det egna lanstinget/regionen

Bild 2: Birgitta Sacrédeus, ordförande AER Sverige med Gabriel Werner, handläggare på SKL:s internationella avdelning informerade om vad är på gång på lokal och regional nivå i ett EU-perspektiv