AER Sverigemöte den 12-13 maj

Publicerad 22 januari 2015

Stäng

Kontakt

Birgitta Sacrédeus (KD)

Oppositionsråd Landstinget Dalarna

070-75 33 447 Skicka epost

Nils-Åke Norman

AER samordnare

0251-311 50 Skicka epost

Xuefei Yang

Internationell sekreterare, Landstinget Dalarna

023-49 00 78 Skicka epost

Nästa AER Sverigemöte kommer att äga rum den 12-13 maj i Dalarna. Vänligen notera datumen på agendan. Ett detaljerade program kommer under januari månaden.

Nästa AER Sverigemöte kommer att äga rum den 12-13 maj i Dalarna. Vänligen notera datumen på agendan. Ett detaljerade program kommer under januari månaden. 

Kan ni anmäla er till mötet (genom doodle länken eller direkt till mig) i god tid så att vi vet ungefär hur många som kan komma? Tack! (doodle länken: http://doodle.com/22mq3s5prd8zsdw9 )