AER byråmöte & generalförsamling 17-18 maj 2013

Publicerad 17 maj 2013

Stäng

Kontakt

Birgitta Sacrédeus (KD)

Oppositionsråd Landstinget Dalarna

070-75 33 447 Skicka epost

Nils-Åke Norman

AER samordnare

0251-311 50 Skicka epost

Xuefei Yang

Internationell sekreterare, Landstinget Dalarna

023-49 00 78 Skicka epost

AER byråmöte & generalförsamling i Paris, île de France, 17-18 maj 2013.


AER byråmöte & generalförsamling, Paris, île de France


Från vänster: Birgitta Sacrédeus (KD), ledamot i Byrån; Thomas Hartman (S), Ledamot i AER:s kommitté för uppföljning och utvärdering; Hande Özsan Bozatli, AER President; Pascal Goergen, AER generalsekretare

AER byråmöte & generalförsamling i Paris, île de France. Hande Özsan Bozatli, AER President och Sören Bertilsson (S), Landstingsråd Dalarna