Mötesanteckningar AER Sverigemöten

Stäng

Kontakt

Birgitta Sacrédeus (KD)

Oppositionsråd Landstinget Dalarna

070-75 33 447 Skicka epost

Nils-Åke Norman

AER samordnare

0251-311 50 Skicka epost

Xuefei Yang

Internationell sekreterare, Landstinget Dalarna

023-49 00 78 Skicka epost

2015 - 05 - 12/13

AER-Sverigemöte, Klockargården Tällberg
Rapport AER kommitté 2 - Urban Blomberg
Changing AER for the 21st centry - Kurt-Åke Hammarstedt
Equity development 2009-2014 and State of membership fees 2011-2014 - Magnus Berntsson
Innovativa hjälpmedel och lösningar för aktivt åldrande - Katarina Nordin

Minnesanteckningar - AER Sverigemöte

2014 - 11- 12

AER Sverigemöte, Konferens Saturnus Stockholm presentation
På gång internationellt/inom EU från SKL - Annika Lindberg
Re-engineering AER - Kurt-Åke Hammarstedt
Ageing-independent living - Katarina Nordin
AER Sverigemöte

2014 - 05 -14

AER Sverigemöte/ Nordisk träff inför AER GF, SKL Stockholm - minnesanteckningar och
Presentation Linda Berg

2013 - 11 - 05

AER Sverigemöte Stockholm 05 november 2013 - minnesanteckningar
Final Statement, AER Summer School 2013 in Sörmland (S)
Presentationer
Lisa Hagberg och Anna Adelöf, Socialdepartementet, Regeringskanskliet
Christer Kax Sundberg, ordförande landstingsfullmäktige i Sörmland

2013 - 05 - 16

AER Sverigemöte Paris 16 maj 2013 - mötesanteckningar

2013 - 04 - 17

AER Sverigemöte 17 april 2013 - mötesanteckningar

2012 - 06 - 04-05

AER Sverigemöte Umeå 04-05 juni 2012 - mötesanteckningar

2011 - 11 - 18

AER Sverigemöte Stockholm 18 november 2011 - mötesanteckningar
presentationer: 
Bo-Per Larsson, SKL

Bernt Vedin, Region Västerbotton

2011 - 04 - 15

AER Sverigemöte Stockholm 15 april 2011 - mötesanteckningar

presentationer:
Linna Lundström och Fredrik Åstedt, SKL

Agneta Granström, vice ordförande Kommitté 2

Monica Carlsson, ordförande ständiga kommittén för jämlighet

2010 - 10 - 22

AER Sverigemöte Stockholm 22 oktober 2010 - mötesanteckningar

2010 - 05 - 06

AER Sverigemöte Jönköping 06 maj 2010 - mötesanteckningar

2009 - 11 - 11

AER Sverigemöte Stockholm 11 november - mötesanteckningar

2009 - 05 - 07

AER Sverigemöte Stockholm 07 maj 2009 - mötesanteckningar