Om AER Sverige

Stäng

Kontakt

Birgitta Sacrédeus (KD)

Oppositionsråd Landstinget Dalarna

070-75 33 447 Skicka epost

Nils-Åke Norman

AER samordnare

0251-311 50 Skicka epost

Xuefei Yang

Internationell sekreterare, Landstinget Dalarna

023-49 00 78 Skicka epost
Höstbild med gärdesgård vid väg i skogsmiljö.

AER Sverige består av 14 landsting, regionförbund och regioner. AER Sverige är ett nätverk för landsting, regionförbund och regioner som är medlemmar i Assembly of European Regions (AER).

I dag är medlemmarna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Gävleborg, Örebro, Värmland, Uppsala, Sörmland, Kronoberg, Jönköping, Västra Götaland och Östergötland.

Syftet är i första hand att sprida information och utbyta erfarenheter. Mötena är även ett forum för diskussion. Nätverket innebär också en möjlighet att driva svenska intressen gemensamt, även om detta inte är syftet. AER Sverige träffas 2 gånger per år och ordförande är en av Sveriges 2 byrårepresentanter. Dalarna innehar för närvarande samordningen.

Sverigesamordningen:

  • Följer med en av de två ordinarie platserna i Byrån.
  • Innebär politiskt ordförandeskap för AER Sverige.
  • Kräver ett åtagande om minst två år - från Generalförsamling till Generalförsamling.Innebär i första hand en bevakning av Byrån, men även god kännedom om AER:s arbete inom kommittér, arbetsgrupper, projekt och program.
  • Sverigesamordnaren ska INTE ersätta regionernas egna engagemang eller medlemskap. Sverigesamordnaren skall inte ha i uppdrag att bevaka allt arbete inom AER, utan ha en koordinerande och övergripande funktion.
  • Arrangera två möten per år, ett på senvåren och ett på hösten innan Generalförsamlingen.
  • Kontinuerlig kontakt med AER:s sekretariat.Kontinuerlig kontakt med Sverigemedlemmarna.
  • Varje region har en tjänsteman som är utsedd kontaktperson för de löpande kontakterna.
  • Kontinuerlig kontakt med SKL.
  • Skriva årsberättelse.
  • Uppdatera adresslistan över Sverigemedlemmar.