Byråledamöter 2013-2015

Stäng

Kontakt

Birgitta Sacrédeus (KD)

Oppositionsråd Landstinget Dalarna

070-75 33 447 Skicka epost

Nils-Åke Norman

AER samordnare

0251-311 50 Skicka epost

Xuefei Yang

Internationell sekreterare, Landstinget Dalarna

023-49 00 78 Skicka epost

Ordinarie

Birgitta Sacrédeus (KD)
Landstinget Dalarna
birgitta.sacredeus@ltdalarna.se

Johan Edstav (MP)
Landstinget i Uppsala län
johan.edstav@lul.se

Ersättare

Mattias Karlsson (M)
Norrbottens läns landsting
mattias.karlsson@moderat.se

Iren Lejegren (S)
Regionförbundet Örebro
iren.lejegren@regionorebro.se