Föregående svenska byråledmöter

Stäng

Kontakt

Birgitta Sacrédeus (KD)

Oppositionsråd Landstinget Dalarna

070-75 33 447 Skicka epost

Nils-Åke Norman

AER samordnare

0251-311 50 Skicka epost

Xuefei Yang

Internationell sekreterare, Landstinget Dalarna

023-49 00 78 Skicka epost

2010 - 2012, förlängt till Generalförsamlingen i maj 2013

2 members/members :
Thomas HARTMAN (Västerbotten)
Catarina SEGERSTEN - LARSSON (Värmland)

alternates/suppléants :
Johan EDSTAV (Uppsala)
Birgitta SACRÉDEUS (Dalarna)

2008 - 2010

2 members/members :
Lisbeth RYDEFJÄRD (Jönköping)
Thomas HARTMAN (Västerbotten)

alternates/suppléants :
Catarina SEGERSTEN LARSSON (Värmland)
Monica CARLSSON (Norrbotten)

2006 - 2008

2 members/members :
Hans ARONSSON (Västra Götaland)
Lisbeth RYDEFJÄRD (Jönköping)

alternates/suppléants :
Monica CARLSSON (Norrbotten)
Maria SALMGREN (Norrbotten) avgick 2008 och ersattes from april 2008 av
Catarina SEGERSTEN LARSSON  (Värmland)

2004 - 2006

2 members/members :
Hans ARONSSON (Västra Götaland)
Ulla NORGREN (Västernorrland)

alternates/suppléants :
Maidi WIKLUND (Jämtland) avgick 2005 och ersattes av
Monica CARLSSON (Norrbotten)
Anders SENESTAD (Östergötland)

2002 - 2004

2 members/membres:
Jörgen HEDBERG (Sörmland)
Roger BERG (Västernorrland) avgick 2005 och ersattes av
Ulla NORGREN (Västernorrland)

2 alternates/suppléants:
Anders SENESTAD (Östergötland)
Britt-Marie KARLSSON (Örebro)

2000 - 2002

2 members/members :
Philip JOHNSSON (Värmland)
Ingvar KARLÉN (Uppsala)

alternates/suppléants :
Silva WISTRAND (Uppsala)

1998 - 2000

2 members/members :
Philip JOHNSSON (Värmland)
Ingvar KARLÉN (Uppsala)

alternates/suppléants :
Maria SÄLLSTRÖM (Blekinge)
Jöran HÄGGLUND (Jämtland)

1997 - 1999

2 members/members :
Carin PALMCRANTZ (Dalarna)
Ingvar KARLÉN (Uppsala)

1995 - 1997

2 members/members :
Carin PALMCRANTZ (Dalarna)
Kay-Vilhem WINQVIST (Malmöhus)

1993 - 1995

1 member :
Kay-Vilhem WINQVIST (Malmöhus)

1991 - 1993

no Swedish member