Dalabensår

Stäng

Kontakt

Marie Felke

Överläkare

023-49 25 13 Skicka epost

Siv Carlsson

Bensårssjuksköterska

023 - 49 02 47 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

1994 inleddes det förbättringsarbete som idag benämns vårdprocess "Dalabensår".

1997 introducerades "Dalabensår - metodbok för fot- och bensår". Metodboken skall användas som ett gemensamt kunskapsunderlag för personal inom primärvård, specialistsjukvård och kommuner i Dalarna. Målen i metodboken följs upp genom egengranskning.

På Hudkliniken finns Siv Carlsson - sjuksköterska med uppdrag att förbättra vårdkedjan för patienter med bensår genom att undervisa, handleda och stödja personal både inom landstingets och kommunernas hälso- och sjukvård.

Länsgruppen - Dalabensår
(sedan 2013-08-01)

• Marie Fellke, Överläkare, Hudkliniken
• Ulf Dyrke, ST-läkare, Kirurgkliniken
• Annica Lindell Lang, Distriktsläkare/Chefsläkare, Hälso- och sjukvård Västerbergslagen
• Maj-Britt Axelsson, MAS, Ludvika kommun
• Annika Nyström, Distriktssköterska, Falu vårdcentral
• Siv Carlsson, bensårssjuksköterska, Hudkliniken)

"Vårdprocess" Dalabensår

  • 2016 i december uppdaterades vårdprogrammet med möjligheten att klicka på länkar till annat vårdprogram, vårdhandboken, läkemedelsboken m.m.
  • 1997 introducerades "Dalabensår - metodbok för fot- och bensår". Metodboken skall användas som ett gemensamt kunskapsunderlag för personal inom primärvård, specialistsjukvård och kommuner i Dalarna. Målen i metodboken följs upp genom egengranskning.
  • På Hudkliniken finns Siv Carlsson - sjuksköterska med uppdrag att förbättra vårdkedjan för patienter med bensår genom att undervisa, handleda och stödja personal både inom landstingets och kommunernas hälso- och sjukvård

Länsgruppen – Dalabensår medlemmar:

  • Marie Fellke läkare, hudkliniken Falun
  • Sara Fischer läkare, kirurgkliniken Falun
  • Annica Lindell Lang distriktläkare och chefläkare/ordförande i specialitetsgrupp allmän medicin
  • Marianne Henriksson MAS, Säters kommun
  • Annika Nyström distriktsköterska, Falu vårdcentral
  • Siv Carlsson bensårssjuksköterska, hudkliniken Falun