Dalabensår

Stäng

Kontakt

Marie Felke

Överläkare

023-49 25 13 Skicka epost

Siv Carlsson

Bensårssjuksköterska

023 - 49 02 47 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

1994 inleddes det förbättringsarbete som idag benämns vårdprocess "Dalabensår".

1997 introducerades "Dalabensår - metodbok för fot- och bensår". Metodboken skall användas som ett gemensamt kunskapsunderlag för personal inom primärvård, specialistsjukvård och kommuner i Dalarna. Målen i metodboken följs upp genom egengranskning.

På Hudkliniken finns Siv Carlsson - sjuksköterska med uppdrag att förbättra vårdkedjan för patienter med bensår genom att undervisa, handleda och stödja personal både inom landstingets och kommunernas hälso- och sjukvård

Länsgruppen - Dalabensår
(sedan 2013-08-01)

  • Marie Fellke, Överläkare, Hudkliniken
  • Ulf Dyrke, ST-läkare, Kirurgkliniken
  • Annica Lindell Lang, Distriktsläkare/Chefsläkare, Hälso- och sjukvård Västerbergslagen
  • Maj-Britt Axelsson, MAS, Ludvika kommun
  • Annika Nyström, Distriktssköterska, Falu vårdcentral
  • Siv Carlsson, bensårssjuksköterska, Hudkliniken