Bensår

Stäng

Kontakt

Gunilla Jerner Worander

Materialkonsulent Varuförsörjningen

023-49 01 32 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Definition

Svårläkt bensår: Ett sår nedom knänivå som oberoende av orsak inte läker inom sex veckor. Såret är symtom, orsakat av många olika grundsjukdomar.

Diagnostik

Alla patienter med bensår ska undersökas så snart som möjligt och av läkare senast 3 månader efter debut av såret.

Förebyggande vård

Rökstopp, bra kost samt motion i form av promenader och gymnastikrörelser som befrämjar fot- och vadmuskelpumpen.

Fotriktiga skor som passar foten och inte skaver. Huden ska hållas smidig med mjukgörande kräm.

Förstadie till ev.bensår, att ge akt på:

 • torr, fjällande hud
 • eksem
 • missfärgning av huden vid ankelregionen
 • ödem, tyngdkänsla
 • stickande, irriterande känsla

Etiologisk diagnos

Etiologisk diagnos skall fastställas av läkare på uppgifter från anamnes, status, laboratorieprov, fysikalisk och röntgenologisk undersökning, senast 3 månader efter första kontakten med sjukvård.

Behandling

 • Se Vårdprogrammet DALABENSÅR
 • Riktlinjer för behandling – kapitel 2 o 4
 • Indikationer för remiss – kapitel 2
 • Riktlinjer för val av material - kapitel 5.
 • Vårdplan dokumentation – kapitel 3.

Uppföljning

Uppföljning av vårdplan görs av sjuksköterska 1 gång/månad med hjälp av formulär bensårsbedömning - kap 3.

Om såret inte är läkt inom 3 månader efter diagnos görs ny bedömning av läkare tillsammans med sjuksköterskan.

 • Är diagnosen rätt?
 • Är rekommenderad behandling genomförd?
 • Är läkningshämmande faktorer identifierade och åtgärdade?

Efter läkning

Alla patienter som behandlats med kompression, skall efter utläkt sår komma på återbesök efter 3-6 månader för en uppföljning.

Patienter som är opererade för ytlig venös insufficiens ska ha kompression 3-6 månader efter operation. Vid djup venös insufficiens, livslång kompression.

Kompressionsbehandling

Kompressionsbehandling är livslång om man har venös insufficiens, såvida inte skadan föranlett kärlkirurgisk åtgärd. Även efter kirurgisk åtgärd, kontrollera att benet är fritt från ödem.

När såren är läkta kan läkaren ordinera utmätning av klass II kompressionsstrumpa.

Utan kompression får ca 70 % av patienter med venösa bensår recidiv.

Hudkliniken, Landstinget Dalarna