Psykosociala aspekter

Stäng

Kontakt

Gunilla Jerner Worander

Materialkonsulent Varuförsörjningen

023-49 01 32 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

"Sårläkning är bara en aspekt av kroppens svar på en skada och hela människan, inte bara skadan måste behandlas " (Colin Torrence 1985).

Det vill säga; det är lätt att bara fokusera på själva såret och hur man ska behandla det! Men observera att det är en patient med sår som ska behandlas!

Sårbehandlingen ger ett osökt tillfälle till observation av patienten – ansiktsuttryck, smärta, spänningar, uppgivenhet, sorg och oro – allt kan ge viktiga ledtrådar till vården av just denna patient. Här gäller det även att balansera patientens kontaktbehov med den egna professionalismen och att kanske förmedla kontaktkällor som inte är relaterade till såromläggningen.

Det är viktigt att försöka förmedla läkningsoptimism till patienten och att försöka få dem att aktivt medverka i sitt behandlingsprogram.

Patientens och vårdpersonalens gemensamma ansvarstagande för behandlingen av såret ökar möjligheterna till läkning.

För patient med sår innebär det en förändring av livssituationen som ställer krav på förändrad livsföring.

Kontinuitet i kontakten är av stor betydelse för patienten och ger ökad trygghet.

För att öka välbefinnandet för patienten kan exempelvis Taktil massage användas, vilket anses ha både fysiologiska, psykologiska effekter och leder till muskelavslappning som resulterar i förbättrad cirkulation.

Den psykosociala situationen har betydelse för sårläkningen, vid bedömning av patienten bör man vara observant på:

 • Aggressivitet och depression
 • Stress, stressintolerans och stresshantering
 • Förväntningar
 • Sjukdomsupplevelse; fel val av förband kan ge smärta, läckage, lukt och känslaav smutsighet som i sin tur förstärker sjukdomskänslan
 • Krisreaktion
 • Självuppfattning och självkontroll
 • Intellektuell förmåga eller begränsning
 • Orientering till tid och rum och person
 • Minne och koncentrationsförmåga
 • Motivation, styrka och uthållighet
 • Roller, relationer, socialt nätverk, social anpassning
 • Engagemang och ensamhet
 • Beroendeförhållande, ansvar och skyldigheter
 • Ekonomi

Material hämtat ur C. Lindholm. Sår 2:a upplagan, 2003.

Sårläkningsgruppen; Avestas deltagare.