Sårbehandling med negativt tryck

Stäng

Kontakt

Gunilla Jerner Worander

Materialkonsulent Varuförsörjningen

023-49 01 32 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

NPWT; Negativ Pressure Wound Therapy

Sårbehandling med negativt tryck har förekommit i knappt 100 år. Dagens teknik har sitt ursprung i Ryssland där den började användas i början av 1970-talet. Behandlingsmetoden introducerades i västvärlden av två plastikkirurger i USA, Dr L. Argenta och Dr. M. Morykwas.

Behandling

Behandlingen inleds med att såret debrideras. Därefter placeras ett poröst material, av gasväv eller polyuretanskum, i sårhålan. Det är viktigt att materialet fyller hela sårhålan och kommer i kontakt med sårkanterna.

En dränageslang placeras på sårfyllnadsmaterialet och hela såret täcks med ett tättslutande filmförband.

Drängageslangen kopplas till vakuumpump och undertrycksnivån ställs in efter sårtyp.

Indikationer

 • Akuta och traumatiska skador
 • Delhudsbrännskador
 • Diabetesrelaterade fotsår
 • Svårläkta sår
 • Trycksår
 • Venösa bensår
 • Plastikkirurgiska sår (hudtransplantat)
 • Kärlkirurgiska sår
 • Postoperativa infektioner efter mag- och thoraxkirurgi

Verkningsmekanismer

 • Skapar en fuktig sårläkningsmiljö
 • Dränerar överflödig vätska
 • Minskar vävnadsödem
 • Drar samman sårkanterna
 • Stimulerar sårbädden mekaniskt
 • Påverkar det lokala blodflödet i sårkanterna
 • Stimulerar angiogenes
 • Stimulerar nybildning av granulationsvävnad

För sortiment se varugrupp vakuumassisterad undertrycksbehandling på Varuförsörjningens hemsida. http://www.varor.lul.se

Varuförsörjningen 2014