Dalarnas diabetesråd

Dalarnas diabetesråd får sitt uppdrag av förvaltningschefen för Hälso- och sjukvården. Rådets styrgrupp är landstingets beredningsgrupp för kunskapsstyrningsfrågor (KSG-WT). Syftet med diabetesrådet är att verka för en god vård för personer med diabetes i Dalarna genom att se till att vården är kunskapsbaserad och ändmålenlig, säker, effektiv och jämlik.

  • 1

Dalarnas diabetesråd

Stäng

Kontakt

Dalarnas Diabetesråd

Centralförvaltning, Avdelning kunskapsstyrd vård 791 29 Falun diabetesradet.kontakt@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Dalarnas diabetesråd ska verka för en god vård för personer med diabetes genom att se till att vården är kunskapsbaserad och ändmålenlig, säker, effektiv och jämlik.

Nyheter från Dalarnas diabetesråd