Inspirationsdag bättre diabetesvård - Landstinget Dalarna