Rådsmedlemmar

Stäng

Kontakt

Dalarnas Diabetesråd

Centralförvaltning, Avdelning kunskapsstyrd vård 791 29 Falun diabetesradet.kontakt@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Ordförande läkare

Peter Hallgren (Medicin Falun)

Diabetessamordnare/diabetessjuksköterska

Anna Garmo (Medicin Falun)

Diabetessamordnare/diabetessjuksköterska

Stina Ehrling (Medicin Falun)

Primärvårdsläkare

Gunnar Svärd (VC Kvarnsveden)
Roger Larsson (VC Britsarvet)

Specialistläkare/endokrinolog

Ruusu Ketonen (Medicin Avesta)

Diabetessjuksköterskor primärvård

Mari Steger (VC Orsa)
Vakant

Diabetessjuksköterska specialiserad vård

Bernice Hanses (Medicin Avesta)

MAS - medicinskt ansvarig sjuksköterska

Kerstin Sandgren (Mora kommun)

Verksamhetschef Barn- och ungdomsmedicin

Anders Fritzberg

Verksamhetschef medicinklinik där särskild diabetesfotmottagning finns

Marie-Louise Albertsson (Medicin Avesta)

Fotterapeut

Ulrika Myrholm (Medicin Falun)

Dietistverksamheten i Dalarna

Britt-Maria Johansson (Falu lasarett)

Dalarnas läns diabetesförening

Ann-Sofie Larsson
Hans Larsson

Högskolan Dalarna

Janeth Leksell