Kontinens = förmåga att hålla tätt

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Ett rött dass med somrig kohage i bakgrunden.

Här finns kunskapsstöd och information som kan vara till nytta i mötet med personer med blås- eller tarmdysfunktion. Alla har rätt att erbjudas en god vård och behandling genom följsamhet till vårdprogram samt att rätt hjälpmedel förskrivs.

Till dig som arbetar inom området

som förskrivare i Dalarna är du väl förtrogen med aktuella vårdprogram, förskrivningsprocessen samt upphandlat sortiment. Du ansvarar för att erbjuda individuell utprovning och uppföljning av förskrivna inkontinenshjälpmedel samt insatta åtgärder.

som kontinensombud i Dalarna deltar du vid utredning, utprovning av inkontinenshjälpmedel samt uppföljningar tillsammans med förskrivaren. Du stödjer och inspirerar dina medarbetare för följsamhet till vårdprogram, exempelvis i att utföra toalettassistans och läckagemätningar. 

Kontinenssamordnaren vid LD Hjälpmedel

Informerar, utbildar och ger stöd till förskrivare och annan personal i hela länet, deltar i Treklöverns upphandling och avtalsuppföljning samt ingår i nätverket Nikola. För mer information, kontakta inger.blomgren@ltdalarna.se