Information om sjukdomar, hälso och sjukvård

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Länkar till webbplatser med information om sjukdomar, hälsa och sjukvård inom kontinens.

1177.se Vårdguiden

Välj Dalarna för att se länets information

Urininkontinens hos kvinnor
Urininkontinens hos män
Avföringsinkontinens
Hjälpmedel inkontinens

 

Vårdhandboken

Kunskapsstöd för vårdpersonal för god och säker vård på lika villkor genom kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder

Urininkontinens
Kateterisering av urinblåsa
Testa dina kunskaper - kateterisering av urinblåsa
Blåsövervakning vid sjukhusvård
- urinretention och övertänjd blåsa

 

Nikola.nu

Nätverk med kvalitetsprogram inom blås-och tarmfunktionsstörning.
Blåsans väl och ve - Studiecirkelmaterial om blåsa och tarm.

 

Kunskapscentrum för kommunal vårdutveckling

Högskolan Dalarnas kunskapscentrum med uppdrag att utveckla, stödja och stimulera till kvalitet- och verksamhetsutveckling samt forskning.

 

Senior Alert

Ett nationellt kvalitetsregister för äldres vård och omsorg, där förebyggande arbete genom riskbedömningar och åtgärder syftar till att förbättra och öka säkerheten för den enskilde. Fall, trycksår, undernäring, munhälsa och blåsdysfunktion/inkontinens kan följas idag och flera områden är under uppbyggnad.

Film om blåsdysfunktion/inkontinens (3,03 min)

 

Svenska enuresakademin

För frågor om nattväta (enures) och andra problem kring kontinens och urinvägar hos barn och ungdomar.

 

Läkemedelsverket

Läkemedelsboken - Läkemedelsterapi vid de vanligaste sjukdomstillstånden.
Urinträngningar och trängningsinkontinens –  Behandlingsrekommendationer vid överaktiv blåsa

 

Läkemedel i Dalarna

Terapirekommendationer för läkemedelsbehandling

 

Föreningar

Sinoba - Föreningen för kunskap om urininkontinens och blåsproblem
Neuroförbundet - F.d. NHR. Intresseförening specialiserad på neurologi
Mag- och tarmförbundet
Kontinet - Nätverk för kunskap och information om inkontinens