Asylsökande, papperslösa eller gömda

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kriterier för asylsökande, papperslösa eller gömda att få inkontinenshjälpmedel förskrivet

  • Behov av hjälpmedel har påvisats enligt Dalarnas vårdprogram vid urininkontinens/blåsfunktionsstörning
  • Asylsökande ska identifieras med giltigt LMA-kort
  • Förskrivning och beställning sker på förskrivande enhets kundnummer 

Förskrivning och beställning av inkontinenshjälpmedel i beställningsportalen Guide

  • Välj vårdtagare med tillfälligt personnummer - använd t.ex. samma identifikationsnummer som i patientjournalen
  • Leveransadress t.ex. vårdcentralen – var kommer hjälpmedlen att lämnas ut till patienten?
  • Välj ETT uttag om du inte kommer att ha varaktig kontakt med patienten
  • Dokumentera förskrivningen i patientjournalen

 

Fakturering

Inom landstinget

Fr.o.m. 2016-01-01 upphör kundnummer för asylsökande (331934) och papperslösa eller gömda (331936) för förskrivning av inkontinenshjälpmedel. Förskrivning och beställning görs på förskrivande enhets kundnummer.

Följ redovisningsrutiner för Asylsökandes sjukvård enligt Ekonomihandboken. 

Kontering av inkontinenshjälpmedel, på fakturan, ska ske på följande kostnadsställen:

• 91007 Asylsökande, konto 5210, specifikation 508 Hjälpmedel

• 91008 Papperslösa/gömda, konto 5210, specifikation 508 Hjälpmedel


Inom kommunerna

Följ redovisningsrutiner för ”Information till kommunerna ang. fakturering till Landstinget Dalarna, av kostnaden för asylsökandes hemsjukvård”.

Bilaga 1: Fakturering kommunerna

 

Vid frågor angående förskrivning eller beställning av inkontinenshjälpmedel, kontakta inger.blomgren@ltdalarna.se, övriga frågor hänvisas till eva.strom@ltdalarna.se