Dokument från förskrivardagar och nätverk kontinens

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här hittar du dokumentation från förskrivardagar och nätverksträffar inom kontinens.

Förskrivardag och nätverksträff Fornby 2016-04-06

Minnesanteckningar nätverksträff

Föreläsning: Katetervård –Charlotte Hedlöf, urologsjuksköterska

Förskrivarstöd: Stöd vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel

 

Förskrivardag och nätverksträff Fornby 2015-10-13

Minnesanteckningar nätverksträff

Föreläsning: Från barn till vuxen – personer med särskilda behov och bestående besvär från blåsa eller tarm

Lena och Carina

Rapport: Inkontinens vid utvecklingsstörning, Föreningen Sveriges Habiliteringschefer (2009)

 

Förskrivardag och nätverksträff Fornby 2015-04-22

Minnesanteckningar förskrivardag kontinens

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar - tre vägar till hjälpmedel

 

Arkiv nätverksträffar