Lästips

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se


Artiklar

Broberg, M. (2014). Toalettbesök – En självklarhet även för äldre? Tidningen Ä, nr 4, s. 46-47.

 

Böcker

Altman, D. Falconer, C. Zetterström, J. (2010) Urogynekologi. Studentlitteratur, Lund.

Fridén C. Nordgren, B. Åhlund, S. (2011) Graviditet, hälsa och träning, Studentlitteratur, Lund.

Hellström, A-L. Lindehall, B. (2006). Uroterapi. Studentlitteratur, Lund.

Hultén, M. Polmé, O. (2009) Vanvård eller vård av gammal vana. Vårdförlaget, Lund.

Lönn, U. Carlsson, P. (2008). Inkontinens hos äldre kvinnor- Råd till sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. Gothia Förlag AB, Stockholm.

Malmberg, L. Mattiasson, A. (2005). I vått och torrt: Om de nedre urinvägarnas funktionsstörningar. Studentlitteratur, Lund.

Norlén, L. Siltberg, H et al. (2003). Hålla tätt: 19 ledande specialister om diagnostik, behandling och psykologi vid inkontinens och överaktiv blåsa, Pfizer AB.

Schönebeck, Jan. (1997). Blåskatetern och dess bruk. Astratech AB

 

Rapporter

Inkontinens vid utvecklingsstörning, Föreningen Sveriges habiliteringschefer (2009)

 

SBU-rapporter

SBU-rapport nr 143. (2000). Behandling av urininkontinens.

SBU-rapport nr 209. (2011). Godartad prostataförstoring med avflödeshinder.

SBU-rapport nr 219 (2013). Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre

SBU (2015) Äldre och urinkontinens - ökad kunskap för en bättre vård och omsorg