Offentliga organisationer

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Statens beredning för medicinsk utvärdering

SBU är en statlig myndighet som utvärderar hälso- och sjukvårdens metoder. Vetenskaplig utvärdering visar vilka åtgärder i vården som gör störst nytta för patienten och hur hälso- och sjukvården kan utnyttja sina resurser på bästa sätt.

 

Sveriges kommuner och landsting, SKL

SKL är en politiskt styrd arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner, med uppdrag att ge bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Visionen är att utveckla välfärden.

 

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet som värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.