Samverkan med andra landsting och kommuner

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

För samverkan inom kontinensområdet i Treklövern ingår kommuner och landsting i Dalarnas, Västmanlands och Uppsala län vid förskrivning av individuellt utprovade inkontinenshjälpmedel.

Treklöverns uppgift är:

  • Gemensam upphandling strävar efter ett kostnadseffektivt och funktionellt sortiment av hög kvalitet för användare
  • Att bibehålla och öka kvaliteten inom inkontinensvård genom kontinuerligt förbättringsarbete inom verksamheterna så att våra användare erbjuds god vård
  • Att erbjuda användare god inkontinensvård och stödja vårdpersonal genom ett kontinuerligt förbättringsarbete