Vårdprogram och riktlinjer

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kvalitetsdokument för att stödja vårdpersonal i att utreda och behandla inkontinens, förskriva inkontinenshjälpmedel och utveckla inkontinensvården.

Vårdprogram

Länsgemensamt vårdprogram urinkontinens och/eller blåsdysfunktion

I vårdprogrammen finns länkar till Nikolas verktyg/blanketter samt andra dokument och webbplatser.

Basal utredning ska erbjudas alla med blåsdysfunktion oavsett ålder eller kön. Utgå från patientens problem, behov och resurser.
Handlingsplan  
 - Utgå från Basal utredning.
 - Planera med Checklistan.
 - Använd verktyget Anamnes blåsa.
 - Ta hjälp av Anamnesstödet.

Riktlinjer/PM

El-stimulering vid urininkontinens samt urinträngningar
Förskrivning av Peristeen vattenlavemangssystem

 

Vägledning för förskrivare och annan personal

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar
-tre olika vägar till hjälpmedel

Stöd vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel

 

Vårdhygien

Hygienregler vid behandling i badbassäng

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg - nyheter från och med 1 januari 2016