Anvisningar för provtagning inom Laboratoriemedicin Dalarna och Patologi och Cytologi Dalarna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Anvisningarna gäller för Klinisk Kemi, Klinisk Mikrobiologi och Transfusionsmedicin inom LmD samt Klinisk Patologi och Cytologi Dalarna.

Sidorna innehåller Allmänna anvisningar för analyser och undersökningar samt Provtagning och provhantering, faktorer som bland annat påverkar Preanalys