Analysprioritet och skickeprover

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Alla prover inom Laboratoriemedicin Dalarna och Patologi och cytologi Dalarna besvaras så fort som möjligt

Inkomna prover besvaras i tur och ordning så fort som provförberedelser och analys-/undersökningsteknik tillåter.
Vid medcinskt allvarliga situationer görs omprioriteringar för snabbare provsvar på vissa analyser/undersökningar.

Prover som inte kan analyseras/undersökas inom LmD skickas till annat laboratorium.

Klinisk kemi

Rutinprov

Akutprov

Medicinska larmvärden

Klinisk mikrobiologi

Bakterieodlingar och Serologiprover

Svarssätt

Transfusionsmedicin

Se blodgruppsserologiska tester

 

Patologi och cytologi Dalarna

Fryssnitt

Snabbsvar

Normalsvar 

 

Skickeprover

De vanligaste skickeproverna finns upptagna i Provtagningsanvisningar Lab.

Undvik, om möjligt, att skicka prover fredagar eller dag före storhelg. Det finns risk att proverna inte hinner fram till mottagande laboratorium i tid.

Vårt val av laboratorium tar hänsyn till det regionala samarbetet, men även till analyskvalitet och pris. I första hand väljs ackrediterade laboratorier.

Länk till laboratorier i Sverige Vårdverktyget.se/Provtagningsanvisningar