Förvaring och transport av prov

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Mikrobiologiska prov ska förvaras i kylskåpstemperatur fram till transport, om inget annat anges för respektive analys.

Många prov inom det mikrobiologiska området har begränsad hållbarhetstid. Välj därför provtagningstidpunkt, så att förvarings- och transporttid blir så kort som möjligt. Detta är extra viktigt då det gäller prov som ska skickas vidare till annat laboratorium. Fördröjning kan innebära, att provsvaret inte blir representativt eller att analys inte blir meningsfull.

Generell hantering av rör efter venprovtagning 

Instruktion finns för packning av provlådor till LmD Falun på sidan Packning av provlådor till Falun