Godkända identitetsuppgifter

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
  • Efter- och förnamn (tilltalsnamn) samt personnumret, inklusive sekelsiffra, enligt befolkningsregistret.
  • För patienter som saknar personnummer, t ex nyfödda och utländska medborgare, används reservpersonnummer hämtat ur TakeCare eller annan datoriserad patientjournal.
  • För nyfödda anges födelsedatum (ååååmmdd), identitetsnummer enligt identitetsband, efternamn, kön samt eventuellt tvilling nr.
  • För okända patienter anges reservpersonnummer för oidentifierad patient.
  • Samordningsnummer, ersätts med reservnummer, p.g.a. att vissa system inte accepterar samordningsnummer.
  • Kodad patient, vid sekretessfall används s.k. rikskod. (Andra koder får användas.)
  • Skyddad identitet anges 12-siffrigt personnummer. (Beslut av Skatteverket) i namnfältet står "Skyddad identitet".