Märkning av prov - Landstinget Dalarna

Märkning av prov

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Provkärl (rör, flaskor, burkar, utstryksglas, mm) skall i normalfall märkas före och kontrolleras vid provtagning.

Om det finns hinder för detta skall provkärlet märkas i direkt anslutning till provtagningen, innan man lämnar patienten. Vid märkning med streckkod måste etiketten vara rätt placerad för att avläsning ska kunna ske maskinellt, se informationsblad

Etikett från journalsystemet används vid elektronisk analysbeställning inom Landstinget Dalarna.

Vid eventuell analysbeställning på pappersremiss till laboratorierna inom LmD ska prov märkas med streckkodetikett för patient-ID, remiss med streckkodsetikett för patient-ID, beställare och svarsmottagare.