Namnunderskrift vid prov till transfusionsmedidin

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Identitetskontroll enligt SOSFS 2009:29 kapitel 3, ska göras även om patienten är känd för provtagaren.

Den som tar provet ska i direkt samband med provtagningen, intyga med sin namnunderskrift att identitetskontroll är gjord. Det finns en särskild plats på remissen där provtagaren ska skriva sitt namn.

Om provtagaren glömmer att underteckna remissen måste provet tas om eftersom provets identitet inte är styrkt. Om etiketten lossnar från provröret efter provtagningen ska provet kasseras och nytt prov tas.

Om remiss inte är underskriven eller remiss/rör har otydligt namn och/eller personnummer kasseras provet. Avvikelse rapporteras i Synergi och avsändaren kontaktas via telefon med begäran om ny provtagning.