Provtagning och provhantering

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Korrekt provtagning är en förutsättning för kliniskt tillförlitliga analysresultat. Det är provtagarens ansvar att försäkra sig om patientens identitet samt att uppgifter på remiss/beställning och provtagningskärl stämmer överens så att kopplingen till patienten blir korrekt

Här finns information om:

Blodprover - Blodgruppering, Blododling, Förenlighetsprövning, Kapillärprovtagning och Venprovtagning.

Cerebrospinalvätska, CSV - Undersökning av Albumin, Bakterier och Celler

Faeces - Bakterieodling och Blod i avföring

Odlingar - Bakterieodling med provtagningspinne och provtagning för Övriga odlingar

Patologiprover - Cellprover och Vävnadsbiopsier

Urinprover - Stickprov urin, Urinodling och Urinsamling