Förenlighetsprövning inför transfusion

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Provtagning sker i enlighet med SOSFS 2009:29 kapitel 3, Transfusionsmedicinska laboratorieundersökningar 1-6 §.

Provtagning för blodgruppering och förenlighetsprövning ska ske vid skilda tillfällen.

Provtagningsanvisningar och -material se Provtagningsanvisningar Lab A-Ö