Blod i avföring, F-Hb - Landstinget Dalarna

Blod i avföring, F-Hb

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Provtagningsflaska för F-Hb ska användas, kan beställas från Mediq eller för enstaka prover från kem.lab.

Det är viktigt att endast skåran i provtagningspinnen fylls med faeces, varken större eller mindre mängd!

F-Hb analyseras med en immunologisk metod som inte kräver någon speciell diet före provtagningen. Metoden är specifik för humant blod och har stor känslighet och specificitet för blödning från tjocktarmen och specifik men sämre känslighet för blödningar från övre mag- tarmkanalen.

Prov för F-Hb tas normalt 2-3 gånger i följd. Därefter bör man ta ställning till vidare utredning.

Provtagningsanvisningar för patient
Provtagningsanvisningar för patient olika språk