Bakterieodling i faeces - Landstinget Dalarna

Bakterieodling i faeces

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Provtagningsset för bakterieodling ska användas. Kan beställas från Mediq.

Provtagningspinnen doppas i faeces eller roteras i ändtarmen direkt efter avföring.

Provet förvaras i kyl i väntan på transport.
Alla positiva fynd telefonbesvaras.