Urinprov, stickprov, kastat - Landstinget Dalarna

Urinprov, stickprov, kastat

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Kastade urinprover skall uppsamlas i nytt engångskärl av plast och överföras till godkända urinrör. Använda syltburkar och liknande får inte användas till urinprov även om de är rengjorda.
Rester av det ursprungliga innehållet, eller rester av rengöringsmedel, i använda, rengjorda kärl kan finnas kvar utan att det syns. Dessa rester stör analysen av aktuellt urinprov, med felaktigt provresultat som följd vilket påverkar patientens behandling.
 
Mittportion

Se till att det provtagningskärl (bägare av plast) som används är märkt med etikett med namn och personnummer!

Kvinnor: För isär blygdläpparna.
Män: Drag tillbaka förhuden.

Börja kissa och låt den första urinen rinna ner i toaletten.
För sedan in bägaren i urinstrålen och ta provet.
Ta därefter bort bägaren, så att den sista skvätten urin inte kommer med i provet.

Instruktion till patienter, för stickprov urin, finns att skriva ut från Patientinstruktioner Laboratoriemedicin.

Viktigt att provet skickas till laboratoriet i Urinrör vakuum 7 mL!