Urinodling - Landstinget Dalarna

Urinodling

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kastat prov
Patienten skall helst inte ha kastat vatten på minst fyra timmar. Om kortare blåstid anges detta på remissen.

Kvinnor: Håll isär blygdläpparna och torka eventuellt av urinrörsmynningen framifrån och bakåt med torr kompress. Vid blödning eller flytning bör en tampong föras upp i slidan.
Män: För tillbaka förhuden före provtagning.

Provet tas i en plastbägare i slutet av urineringen för att så mycket som möjligt av uretrafloran ska sköljas bort. Urinen överförs sedan till ett sterilt plaströr. Röret fylls till ca tre fjärdedelar.

Patientanvisningar finns att skriva ut från Laboratoriemedicins webbsidor på Intranät och Internet.

Urinuppsamlingspåse, spädbarn: Efter tvätt fästes påsen på barnet. Se till barnet var 15e minut, så att urinen ej står kvar i påsen utan snarast förs över till sterilt rör. Om barnet inte har kissat upprepas tvättningen och påsen byts ut. Det är lätt att få med ovidkommande bakterier i påsurin, varför blåspunktion bör övervägas.

Blåspunktion: Provet tas genom suprapubisk aspiration och är som regel fritt från bakteriekontamination.

KAD: Stäng av slangen till urinuppsamlingspåsen 1/2 - 1 tim före provtagning. Tvätta katetern med 70% sprit och punktera med spruta nedanför förgreningsstället. För över urinen till sterilt rör. Alternativt följs katetertillverkarens rekommendationer för provtagning.

Uridom: Prov tas i samband med byte av uridom. Efter tvättning och torkning av penis får ett par mL urin droppa ner i ett sterilt rör.

Sängliggande patient: Gör bäckentvätt och torka torrt. På kvinnor placeras en tork i slidan. Låt patienten kasta vatten i nydesinfekterat bäcken. Urinen förs omedelbart över i ett sterilt rör.