A

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Analyser/undersökningar under bokstaven A inom Laboratoriemedicin Dalarna och Patologi och Cytologi Dalarna

Till startsidan

 Specialitet

 

  Analys/
  Undersökning

System  

   Fullständigt namn/
   och ev. synonymer

 

 

Skickas till
externt lab

               
 Mik   Abscessodling   Allmän bakterieodling från Abscess      
 Mik    Acanthamöba   Påvisande av Acanthamöba     Ext
 Kem    ACE  S- Angiotensin Converting Enzyme, Angiotensin-1-convertas     Ext
 Kem   ACE  Csv-       Angiotensin Converting Enzyme, Angiotensin-1-convertas    

Ext

 Kem   Aceton  P- Aceton, Ketoner      
 Kem    ACHR  S- Acetylkolinreceptor-ak (IgG)     Ext
 Kem   ACTH  P- Adrenokortikotropt hormon     Ext
 Kem   ADAMTS 13  P-  ADAMTS 13 protein + antikropp     Ext
 Mik     Adenovirus PCR    Påvisande av Adenovirus DNA med PCR     Ext

 Kem

UPP

  ADH  fP- 

Antidiuretiskt hormon, Vasopressin

 

 

Ext 

 Kem   AFP   S- Alfafetoprotein      
 Kem    Akut Drog-testremsa  U- Testremsa för 12 droger hos intoxpatienter      
 Kem   ALA  U- Aminolevulat     Ext
 Kem    ALAT   P-  Alaninaminotransferas       
 Kem   Albumin   P-  Albumin i plasma       
 Kem   Albumin    Asc- Albumin i ascitesvätska       
 Kem    Albumin    Csv-  Albumin i cerebrospinalvätska       
 Kem   Albumin    Plv-  Albumin i pleuravätska       
 Kem    Albumin   dU-  Albumin i dygnsurin       
 Kem    Albumin, kval    U-  Albumin i urin, testremsa       
 Kem    Albumin    tU-  Albumin i urin, natturin       
 Kem    Albumin/Krea-kvot   U- 

Albumin/Kreatinin-kvot i urin

 

 

 

 Kem   Albuminkvot    Csv/P-  Albuminkvot, cerebrospinalvätska/plasma      
 Kem   Aldosteron   P-  Aldosteron      Ext
 Kem   Aldosteron   Pt(U)-  Aldosteron i urin      Ext
 Kem   alfa-1-Antitrypsin  S- Antitrypsin      
 Kem   Allergi, specifikt IgE,
komponent
 S-  Allergi       
 Kem    Allergi, specifikt IgE,
föda
 
 S-  Allergi mot födoämnen, screening       
 Kem    Allergi, specifikt IgE,
luftvägs-
 
 S-  Allergi mot luftvägsallergener, screening       
 Kem    Allergi, specifikt IgE ,
nötter
 
 S-  Allergi mot nötter, screening       

 Kem

UPP

  Allergi, specifikt IgE,
singelallergen
 
 S-  Allergi       
 Kem    ALP   P- 

Alkaliskt fosfatas 

 

 

 

 Kem   ALP-iso   S-  Alkaliskt fosfatas, isoenzymer      Ext
 Kem   Aluminium   S-  Aluminium i serum      Ext
 Kem   Amfetamin, screen   U-  Amfetamin i urin, screening      Ext
 Kem   AMH   S-  Anti-Mylleriskt hormon      Ext
 Kem   Amikacin   S-  Amikacin, Biklin      Ext
 Kem   Aminosyror   fP-  Aminosyror, Kvantifiering, Aminogram      Ext
 Kem   Aminosyror   Csv-  Aminosyror i cerebrospinalvätska      Ext
 Kem   Aminosyror   U- Aminosyror i urin, Kvantifiering     Ext
 Kem   Amiodaron   S-  Amiodaron, Cordarone      Ext
 Kem   Amitriptyllin   P-  Läkemedelsnamn: Saroten     Ext
 Kem    Ammonium   P- 

Ammoniumjon 

 

 

 

 Kem   Amylas, iso   P-  Isoamylas (Makro)     Ext
 Kem    Amylas, pankreas   U-  Pankreasamylas i urin      Ext 
 Kem   Amylas, pankreas   P-  Pankreasamylas       
 Kem    Amylas, pankreas  Asc-  Pankreasamylas i ascitesvätska       
 Kem   Amylas, pankreas   Plv-  Pankreasamylas i pleuravätska       
 Kem   Amyloid A   P-  Amyloid A (SAA)      Ext
 Mik    ANA   S-  Påvisande av antinukleära antikroppar, inkl ENA-screen *)       
 Kem   Anabola androgena steroider   U-  Anabola androgena steroider i urin      Ext
 Kem   Anafranil  P/S- Klomipramin     Ext
 Kem   ANCA  S-   Vaskulitutredning      Ext
 Kem   Androstendion   S-  Androstendion      Ext
 Mik     Angina vincenti    Påvisande av Angina vincenti      Ext
 Kem   Antidiuretiskt hormon fP- ADH, Vasopressin     Ext
 Kem   Antifaktor Xa   P- Heparinaktivitet LMW, Fragmin      
 Kem   Antifosfolipid   S-  Kardiolipinantikroppar     Ext 
 Mik   Anti-HBc IgM  S- Påvisande av IgM-serumantikroppar mot HBc      
 Mik   Anti-HBe  S- Påvisande av seruantikroppar mot HBe      

 Trf 

UPP

  Antikroppsutredning   S-  Blodgruppsserologiska antikroppar       
 Kem    Antitrombin   P-  Antitrombin       
 Kem   Antitrombotiska läkemedel  P- Apixaban, Eliquis, NOAK      
 Kem    Antitrypsin   S-  Alfa-1-antitrypsin       
 Kem   Antitrypsin, alfa 1   F-  Antitrypsin, alfa-1 i faeces      Ext 
 Kem   APC-resistens   B-  APC-resistens, koagulationsfaktor V, genotyp      Ext
 Kem   Apixaban  P- Eliquis      
 Kem   Apo B/ApoA1-kvot   P- 

Apo B/ApoA1-kvot 

 

 

 

 Kem    Apolipoprotein A1  P- Apolipoprotein A1       
 Kem   Apolipoprotein B   P-  Apolipoprotein B       
 Kem    APT-tid   P-  Aktiverad partiell tromboplastin-tid, APTT       
 Mik     Arabinitolkvot   U-  Arabinitolkvot i urin, candidametabolit      Ext
 Mik     Arkanobakterier, odling    Påvisande av Arkanobakterier med odling      Ext
 Kem    ASAT   P-  Aspartataminotransferas       
 PatCyt    Ascitescytologi   Cyt-  Cytologiundersökning ascites       
 Mik    Ascitesodling   Asc-  Bakterieodling av ascites      
 Mik     Aspergillus odling PCR   

Påvisande av Aspergillus med odling eller PCR,
Trådsvamp, Mögelsvamp, Galactomannan

 

 

Ext 

 PatCyt    Aspirationscytologi   Cyt-  Cytologiundersökning finnålspunktion       
 Mik     AST ADNas,
streptokockserologi
 
 S-  Påvisande av serumantikroppar mot streptokocker,
Antistreptolysin O och anti-DNAs
    Ext 
 Mik     ASTA,
stafylokockserologi
 S-  Påvisande av serumantikroppar mot stafylokocker      Ext 
               
               

UPP

 A   B   C   D   E   F   G   H   I-J   K   L   M   N   O   P   Q-R   S   T   U-V(W)   Y-Ö   0-9  

Klinisk kemi - lista A-Ö 
Klinisk mikrobiologi - lista A-Ö 
Transfusionsmedicin - lista A-Ö

Patologi och cytologi Dalarna - lista A-Ö