Mer om analysen Alaninaminotransferas, ALAT, P-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Misstanke om levercellsskada. Uppföljning av levercellsskada.

Tolkning:
Förhöjd vid - leverparenkymskada (t.ex. cirros, toxisk leverskada, hepatit)
Sänkt - normalt vid - uttalad levercirros

Bakgrundsinformation:
Cytoplasmatiskt enzym som förekommer ffa i levern. Cellskador i levern ger utsläpp av ALAT och ASAT till blodbanan medan cellskador i hjärta och andra muskler leder till utsläpp av enbart ASAT.

ALAT nivån bör relateras till en skattning av mängden levervävnad. En måttlig ALAT-stegring vid uttalad levercirrhos kan vara betydligt allvarligare än en kraftig stegring vid tidigare helt normal leverfunktion.

Metod: Absorbans

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)