Mer om analysen Alkaliskt fosfatas, ALP, P-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Diagnostik och uppföljning av leversjukdomar. Misstanke om levermetastaser eller skelettsjukdom med ökad osteoblastaktivitet.

Tolkning:
Förhöjd vid:
- levercellsskada (ffa med inslag av stas)
- skelettillväxt och vissa skelettsjukdomar (ökad benbildning)

Bakgrundsinfo:
ALP utgör fosfataser som finns i många av kroppens cellsystem. Normalt kommer enzymaktiviteten i plasma hos vuxna ffa från gallgångsepitel. ALP kan också komma från benbildande celler.

Övergående godartad hyperfosfatasemi (4-6 veckor) kan ses hos barn 2-4 års åldern ffa vid febersjukdom (enstaka fall även hos vuxna)

Metod: Absorbans

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)