Mer om analysen Alkaliskt fosfatas, LAP-score, Lkc(B)-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Differentialdiagnostik mellan kronisk myeloisk leukemi och leukocytos (myeloisk) av annan orsak. Differentialdiagnostik mellan polycytemia vera och övriga former av polyglobuli.

Tolkning:
Sänkt vid kronisk myeloisk leukemi.
Normal eller förhöjd vid reaktiv process (inflammation, infektion).
Förhöjd vid polycytemia vera.

Bakgrundsinfo:
Alkaliskt fosfatas hos leukocyter kan påvisas i perifert blod hos neutrofila granulocyter.
Enzymaktivitet uppskattas från 100 neutrofila granulocyter i arbiträra enheter (0-4) och adderas

Metod: Visuell bedömning, cellräkning i mikroskop