Antinukleära antikroppar, S-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

ANA, inkl. ENA-screen*)

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Remiss/beställning

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Serologi/immunologi 

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning  

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör utan tillsats med gel, eller mikrorör, guldgul propp
  Rör utan tillsats med gel, guldgul  Mikrorör utan tillsats med gel, guldgul
eller rör utan tillsats, röd propp
Rör utan tillsats, röd

 

 

Provtagning

 

 

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

2 mL venblod, 0,8 mL kapillärblod 

 

 

Kommentar

 

 

*) antikroppar mot RNP, Sm, Scl 70, Jo-1, SSA och SSB.
Förvaras kylt i väntan på transport.

Generell hantering av rör efter provtagning  

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Ja 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information