APT-tid, P-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Aktiverad partiell tromboplastintid

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Avesta, Falun, Ludvika och Mora 

 

 

Remiss/beställning

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör med Na-citrat för koagulation, ljusblå propp
Rör för koa Na-citrat Ljusblå-svart

 

 

Provtagning

 

 

Ange provtagningstid på remissen. Lämnas omedelbart till kem.lab

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

3,0 mL 

 

 

Kommentar

 

 

Ska centrifugeras 5 min vid 2400 xG, eller 15 min vid 2000 xG inom 30 minuter efter provtagning.
Hållbarhet:
Obehandlad patient - avhälld plasma håller 3 h i rumstemp. Behandlad patient - avhälld plasma 1 h i rumstemp, 1 mån i frys.
Innan frysförvaring ska provet recentrifugeras. Detta innebär att efter en centrifugering, hälls plasman över till nytt plaströr och omcentrifugeras. Plasman hälls över till nytt plastör och fryses. Skickas fryst

 

 

Akutanalys

 

 

Ja 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja 

 

 

Ref.intervall

 

 

<6 månader
övriga 

-
26-33  

 

s
s

 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information @lab