Mer om analysen APT-tid, P-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vid provtagning av APT-tid finns en liten skillnad mellan att ta slaskrör eller inte.
När det gäller heparinbehandlade patienter kan man bortse från den lilla skillnaden om man gör likadant vid varje provtagning.
Vid koagulationsutredning rekommenderas slaskrör.

Indikation:
Kontroll av heparinbehandling
Screeningtest för blödningsbenägenhet.
Global test för kontroll av koagulationsfaktorer i intrinsicsystemet

Tolkning:
Förlängd vid:
- Heparinbehandling (APT-tid är relativt okänslig för lågmolekylärt heparin)
- Hemofili, brist/defekt i intrinsicsystemet
- Antikroppar mot specifik faktor i intrinsicsystemet
- Vid förekomst av lupus antikoagulans och/eller cardiolipinantikroppar

Bakgrundsinfo:
Koagulationssystemet har två principiella aktiveringsvägar i provröret: intrinsic- och extrinsicsystemet. Dessa konvergerar till en gemensam väg i slutet av koagulationskaskaden.

APT-tiden är en screeningmetod för att studera defekter i intrinsic systemet (prekallikrein, högmolekylärt kininogen, faktorerna XII, XI, IX, VIII, X, V, protrombin och fibrinogen).
Jämförelse görs ofta med PK, som bara delvis mäter samma saker som APT-tiden.

Förlängd APT-tid och normalt PK orsakas oftast av brist på faktor VIII eller IX alternativt antikroppar mot dessa. Normal APT-tid kan dock ej utesluta mild hemofili.

Svår vitamin-K-brist, leversjukdom eller behandling med K-vitaminantagonister kan förlänga både APT-tiden och PK då flera olika faktorer påverkas samtidigt

Metod: Clot Turbidimetri

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Intern information