Mer om analysen ASAT, P-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Tolkning:
Förhöjd vid:
- leverparenkymskada
- skelettmuskelskada
- hemolys


Bakgrundsinfo:
Intracellulärt enzym som förekommer framför allt i lever, skelett- och hjärtmuskel.
ALAT är förstahandsmarkör för leverparenkymskada. ASAT i relation till ALAT är ytterligare ett steg i "leverutredning"

Metod: Absorbans

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)