Abscessodling

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

 Klinisk mikrobiologi

 

 

Remiss/beställning

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi   Begär: Allmän odling

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Provtagningsset, flytande för bakterier, cerisrosa propp eller urinodlingsrör.

Provtagningsset ESWAB 48245, ceriserosa           Sterilt rör för urinodling

 

 

Provtagning

 

 

Pinnprov tas vid incision eller spontan perforation.
Aspirerat prov tas i sterilt rör eller vid lång transporttid, som pinnprov. 

 

 

Kommentar

 

 

Förvaras kylt i väntan på transport.

 

 

Metod 

 

 

Bakterieodling 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja