Intern information för Laboratoriet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Provtagningsföreskrifter
Biopsi eller hornhinneskrap: skrap tas lämpligen med en rostfri skalpell. Prov taget med bomullspinne accepteras ej. Materialet sänds i ett sterilt rör med Page´s saltlösning, som kan erhållas från SMI, eller i steril 0.9% NaCl (fysiologisk koksalt). Fyll röret upp till kanten med saltlösningen för att förhindra att provmaterialet fastnar i locket med risk för uttorkning. Tag så mycket material som möjligt eftersom känsligheten för undersökningen är beroende av provvolym.
Kontaktlinser: sänd dem i den linsvätska som användes senast dvs flytta inte kontaktlinserna till ren vätska innan transport.
Kontaktlinsvätska: skicka den i ursprungsförpackningen.
Förvaring/transport
Kontakta Sektionen för parasitologisk diagnostik vid PMV, SMI minst en dag före provtagning.
Provmaterialet sänds till SMI snarast möjligt. Provtagning på fredag avrådes eftersom försändelsen inte når SMI förrän på måndag.
Snabb transport (tex bilbud) främjar överlevnad av trofozoiter i provmaterialet och kan ge snabbare odlingsresultat. Cystor är mer motståndskraftiga och tål både längre transport och kortare förvaring i kylskåpstemperatur.
Provmaterialet får inte frysas.