Mer om analysen Aceton P-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Misstanke om ketoacidos

Tolkning:
Förhöjd vid
- svält
- anorexi och kräkningar
- obehandlad diabetes (diabetes ketoacidos)

Bakgrundsinformation:
Bildning av ketonkroppar (acetoättiksyra, 3-hydroxismörsyra, aceton) från fria fettsyror äger rum i levern. Lipolys med frisättning av fria fettsyror till plasma och ketogenes är hormonreglerad och stimuleras av en hög glukagon-/insulinkvot.
Alla ketoner, utom aceton, är energisubstrat för de flesta vävnader. Höga nivåer av ketoner kan påverka syra-basbalansen pga sin sura karaktär, vilket kan ge acidos liksom natrium- och vätskeförluster.

Aceton kan till skillnad från övriga ketoner inte omsättas utan elimineras långsamt genom lungor eller via njurar.

Metod: Gaskromatografi FID