Mer om analysen Albumin/Kreatininkvot, U-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation: Uppföljning av diabetes.

Tolkning: Se text för dU-Albumin.

Bakgrundsinfo: Se text för dU-Albumin.

Beräknas som kvoten mellan koncentrationen albumin och kreatinin i urin.
Till skillnad från dU-albumin, påverkas ej detta mått av diuresen eller av svårigheten att göra exakta urinsamlingar.

Används till att följa permeabilitetsrubbningen under ett sjukdomsförlopp.
Kvoten är positivt korrelerad till insjuknande i kardiovaskulär sjukdom och död. 

Metod: Beräknat