Mer om analysen Albumin, Plv-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Transsudat och Exsudat
Normalt finns lite mängd vätska i pleura- eller peritonealutrymmet. Vätskeansamling kan vara passiv dvs läckage av vätska från blodkärl som är oftast icke-inflammatorisk (transsudat), eller aktiv som en del av den inflammatoriska eller maligna processen (exsudat).
Transsudat har flera orsaker tex ökat flöde över kapillärerna pga ökat blodtryck, ökad kapillär permeabilitet (tex vid allergi) eller minskat kolloidosmotiskt tryck som vid minskad albuminhalt i plasma. Transsudat kan också orsakas av minskad vätskeresorption tillbaks till kapillärerna tex vid hjärtsvikt, ökad venös tryck, venös obstruktion såsom vid embolisk- eller tumörkompression.
Exsudat är vanligtvis förknippad med infektioner, inflammatoriska sjukdomar och malignitet.
Huvudsakliga skillnader mellan transsudat och exsudat beskrivs nedan. Tex ett Plv-Albumin på 25 g/L tyder på ett exsudat och 15 g/L ett transsudat. Gränsvärdena ska tolkas med försiktighet.
Vissa publikationer hävdar att skillnad mellan plasma- eller serum-albumin och kroppsvätskan (sk albumingradient) är bättre än kvoten för att särskilja dessa. En typisk gräns för pleuravätskan är 9 g/L och för ascitesvätska något större, 11 g/L.

Transsudat/Exsudat

Utseende:   Transsudat Klar   Exsudat Grumlig    
Totalt protein:   Transsudat < 30 g/L   Exsudat > 30 g/L    
Albumin:   Transsudat < 20 g/L   Exsudat > 20 g/L    
Div-vätska/P-albumin-kvot:   Transsudat < 0,5   Exsudat > 0,5     
P-Albumin minus Div-vätska-albumin:   Transsudat > 9 g/L   Exsudat < 9 g/L     
Laktatdehydrogenas:   Transsudat < 2,8 µkat/L   Exsudat > 2,8 µkat/L   Plv-/P-LD: > 0,6 = Exsudat
Leukocytantal:   Transsudat < 1000 x 106/L   Exsudat > 1000 x 106/L    
Spontant koagel:   Transsudat Nej   Exsudat Möjligt    


Referenser
Light RW. Pleural effusion. N Engl J Med 2002;346:1971-7
Jenkinson F, Murphy MJ. Biochemical analysis of pleural and ascitic fluid: effect of sample timing on interpretation of results. Ann Clin Biochem 2007;44:471-473
Joseph, J et al. Is albumin gradient or fluid to serum albumin ratio better than the pleural lactate dehydrogenase in the diagnostic of separation of pleural effusion. BMC Pulmonary Medicine 2002;2:1

Metod: Absorbans

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Intern information