Mer om analysen Albumin, dU-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Bedömning av förekomst av mikroangiopati. Behandlingskontroll vid diabetes, hypertoni, ateroskleros. Uppföljning och diagnos av akut/subakut glomerulär njursjukdom.

Tolkning:
Låggradig albuminuri (25-100 mg/dygn) ses, förutom vid glomerulusskada, vid:
- fysisk aktivitet
- febertillstånd
- uttalad inflammation
- hjärtsvikt

Höggradig albuminuri vid:
- uttalad glomerulusskada (ökad permeabilitet)

Bakgrundsinformation:
Normalt filtreras en mycket liten mängd albumin över glomeruli, denna mängd återresorberas helt av friska njurtubuli.

Vid skada på glomeruli uppstår läckage. Mängden albumin i urinen beror ffa på graden av permeabilitetsrubbning, på antalet skadade men fungerande glomeruli, samt på albuminhalten i plasma.
Utveckling av albuminuri i vila är en känslig indikator på generell angiopati vid diabetes och hypertoni.

Metod: Immunokemisk, Turbidimetri

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Intern information